• Ahvenanmaan strateginen merkitys 

   Källman, Simo (03 / 2007)
   Ahvenanmaan erityisasemaa määrittävistä kansainvälisistä valtiosopimuksista vanhin on liki 150 vuotta vanha ja uusin on vuodelta 1947. Vaikka maailma on näistä ajoista muuttunut, Ahvenanmaan asemaa pidetään itsestään ...
  • Barentsin alueen strateginen merkitys geopolitiikan näkökulmasta 

   Aikio, Juha-Mikael (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03 / 2009)
   Barentsin alueella nähdään olevan kasvava strateginen merkitys Venäjälle, Norjalle, EU:lle ja Yhdysvalloille. Barentsinmerellä on tulevaisuuden kannalta tärkeitä energialähteitä sekä pohjoiseen on avautumassa uusi ...
  • Etelä- ja Itä-Kiinan meret aluekiistojen ja valtakamppailun näyttämönä 

   Kauhanen, Katri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2014)
   Etelä- ja Itä-Kiinan meret ovat maailman liikennöidyimpiä – ja kiistellyimpiä – merialueita. Merialueita ympäröivät valtiot ovat ajautuneet kiistelemään jopa pinnanalaisista karikoista, mutta miksi? Aluekiistojen taustalta ...
  • Flank or front : an assessment of military-political developments in the High North 

   Nieminen, Tauno (War, 1991)
   Finnish Defence Studies is published under the auspices of the War College, and the contributions reflect the fields of research and teaching of the College. Finnish Defence Studies will occasionally feature documentation ...
  • Georgian tilanteen vaikutukset Venäjän ja USA:n välisiin suhteisiin 

   Väänänen, Virpi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03 / 2009)
   Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä vaikutuksia Georgian tilanteella on Venäjän ja USA:n välisiin suhteisiin. Lähtökohtana on tarkastella keskinäisriippuvuuden (interdependenssin) teorian avulla Venäjän, Georgian ja USA:n ...
  • Kamppailu arktisesta alueesta : arktisen alueen merkitys kriittisen geopolitiikan näkökannalta 

   Raunu, Mika (07 / 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää arktisen alueen erilaisia merkityksiä. Tutkimuksen tiedonintressi noudattaa strategian tutkimuksen näkökantaa, jossa tutkija on kiinnostunut arktisen alueen saamista valtioon, ...
  • Kanadan ja Yhdysvaltojen Arktisen politiikan vaikutus maiden kahdenvälisiin suhteisiin 2000-2015 

   Savisaari, Henri (2016)
   Ilmastonmuutoksen seurauksesta muuttuva Arktinen alue on saanut aikaan maailmanlaajuisen kiinnostuksen heräämisen. Alueen potentiaaliset luonnonvarat ja merireitit ovat muuttu-neet taloudellisesti tärkeiksi, mutta samalla ...
  • Kiinan strategiset intressit Itä-Aasiassa 

   Laurila, Kari (2016)
   Kiina ja sen toiminta lähialueellaan on herättänyt jo pitkään kiinnostusta kansainvälisen politiikan ja strategian tutkijoiden joukossa. Kiinan merkittävä potentiaali on materialisoitunut viimeisten vuosikymmenien aikana ...
  • Moldova ja Valko-Venäjä rajatussa liikkumatilassa 

   Sasioglu, Mert; Soikko, Noora (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2014)
   Ukrainan tapahtumat vuonna 2014 ovat osoittaneet, kuinka Itä-Eurooppa on edelleen geopoliittisen kilpailun näyttämö. Ukrainan lisäksi Valko-Venäjä ja Moldova ovat viimeisiä entisen Neuvostoliiton maita, jotka eivät ole ...
  • Pohjoismaisen puolustusyhteistyön rajoitteet ja mahdollisuudet rakenteellisen realismin näkökulmasta 

   Kuoppala, Lasse (2015)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan pohjoismaista puolustusyhteistyötä Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen osalta rakenteellisen realismin teoreettisesta näkökulmasta. Tutkimuksen menetelmä on teorialähtöinen laadullinen ...
  • Russia's geopolitical interests in the Baltic area 

   Puheloinen, Ari (National Defence College, 1999)
  • Taiwanin geopoliittinen asema 

   Valjus, Jaakko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03 / 2009)
   Taiwan on 1600-luvun jälkeen ollut usean hallinnon alaisuudessa. Eurooppalaisen, kiinalaiset, japanilaiset ja amerikkalaiset ovat vuosien saatossa kilpailleet saaren hallinnasta tai sen saamisesta omaan vaikutuspiiriin. ...
  • The Baltic : sea of changes 

   Viitasalo, Mikko; Österlund, Bo (Maanpuolustuskorkeakoulu, 1996)
   Finnish Defence Studies is published under the auspices of the National Defence College, and the contributions reflect the fields of research and teaching of the College. Finnish Defence Studies will occasionally feature ...
  • The development of Russian military policy and Finland 

   Strategian laitos; Forss, Stefan; Kiianlinna, Lauri; Inkinen, Pertti; Hult, Heikki (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2013)
  • The new geopolitics : the world system and Northern Europe seen from a modern geopolitical perspective 

   Tuomi, Osmo (Maanpuolustuskorkeakoulu, 1998)
   Finnish Defence Studies is published under the auspices of the National Defence College, and the contributions reflect the fields of research and teaching of the College. Finnish Defence Studies will occasionally feature ...
  • Turkki : valta-aseman kehittäminen Etelä-Kaukasiassa 

   Jaakkola, Sami (MPKK, 05 / 2009)
   Opinnäytetyön aihealue on alueelliset suurvallat maailmanpolitiikassa. Tutkimus keskittyy Turkin toimiin asemansa vahventamiseksi Etelä-Kaukasian alueella. Turkki ja sen toimintojen vaikutus Etelä-Kaukasian alueella on ...
  • Venäjän energiakuljetukset ja terrorismin uhka 

   Juurakko, Antti (03 / 2007)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Venäjän energiakuljetuksia ja terrorismin uhkaa. Tutkimuksen päämääränä on selvittää, miten terrorismi vaikuttaa Venäjän energiakuljetuksiin. Tutkimus on analyysi siitä, mikä on Venäjän ...
  • Venäjän imperiumin paluu 

   Juntunen, Alpo (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2012)
   Venäläiset ovat eurooppalainen sivistyskansa, joka on vaikuttanut merkittävällä tavalla maailman kohtaloihin. Kommunismin kukistuttua ja Neuvostoliiton hajottua venäläiset joutuivat hämmennyksen tilaan. Kansakunnan uusi ...
  • Venäjän sotilaspolitiikka Etelä-Kaukasiassa 

   Pukkila, Janne (2015)
   Venäjän sotilaspolitiikka on kokonaisuus toimintaa, tavoitteita ja keinoja ensisijaisesti sotilaallisten uhkien torjunnassa ja kansallisen turvallisuuden takaamisessa. Sotilaspolitiikan yhteistoiminta ja sidonnaisuus muiden ...
  • Visio uljaasta pohjoisesta : Venäjän intressit arktisella alueella 

   Rusanen, Olli (Maanpuolustuskorkeakoulu, 04 / 2013)

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi