Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Maanpuolustuskorkeakoulu

  • Perusyksikön henkilöstölle asetettavat tavoitteet ja niiden arviointi 

   Österlund, Henrik (2020)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia perusyksikössä toteutettavaa tavoiteasetantaa ja arvioinnissa käytettyjen arviointimenetelmien soveltamista. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia tavoitteiden asettelua tuloksellisuuden ...
  • Sopimussotilaiden valmiudet kouluttajana peruskoulutuskaudella 

   Österlund, Henrik (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03 / 2014)
   Valtioneuvosto laati vuonna 1997 puolustus- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, jossa mai-nittiin ensimmäisen kerran määräaikaiset sotilasvirat. Selonteko toi tällöin esille sen, että tär-keimpiin operatiivisiin joukkoihin ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi