Viitteet 2518-2525 / 2525

  • Älykkäät materiaalit mukautuvissa siipiprofiileissa 

   Janhunen, Tero (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03 / 2013)
   Mukautuvien siipiprofiilien avulla lentokoneiden aerodynaamisia ominaisuuksia voidaan parantaa, minkä seurauksena suoritusarvot paranevat ja polttoaineen kulutus vähenee. Hyödyt on tunnettu vuosikymmenten ajan, mutta ...
  • Älypuhelimien paikkatiedon merkitys operaatioturvallisuudelle 

   Nynäs, Miikka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03 / 2014)
   Ihmisten omistamien älypuhelimien määrä, jotka kykenevät paikantamaan itsensä, on kasvanut huomattavasti. Myös älypuhelimien määrä puolustusvoimissa palvelevilla henkilöillä on kasvanut samalla. Tutkielmassa on tutkittu, ...
  • Ääri-islamilainen terrorismi ja sen aiheuttamat turvallisuusuhat kylmän sodan jälkeen 

   Heikkilä, Aleksi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 02 / 2006)
   Terrorismia on esiintynyt kautta aikojen. Sen taustalla ovat olleet monenlaiset pyrkimykset. Yleisesti terrorismiin on aina liittynyt väkivallan käyttäminen jossakin muodossaan. Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen, ...
  • Äärikäyttäytyminen : miten kohdataan, miten johdetaan? 

   Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos; Ukkonen, Mari (2014)
   Äärikäyttäytyminen – miten kohdataan, miten johdetaan? -seminaari järjestettiin Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.10.2013. Arvoseminaarien sarja on saanut alkunsa vuonna 2002 ja ensimmäinen Nuoret, arvot ja maanpuolustus ...
  • Åland islands : a strategic survey 

   Gardberg, Anders (Maanpuolustuskorkeakoulu, 1995)
   Finnish Defence Studies is published under the auspices of the National Defence College, and the contributions reflect the fields of research and teaching of the College. Finnish Defence Studies will occasionally feature ...
  • Öljyntorjunnan johtaminen rajavartiolaitoksessa 

   Simola, Tommi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 04 / 2013)
  • Öljyntorjunnan suorituskyvyn kehittäminen vuosina 1979–2007 

   Törrönen, Miikka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03 / 2008)
   Öljyntorjunnan suorituskyvyn kehittymisen tutkimuksen tarve nousee Itämeren öljynkuljetusten lisääntymisestä. Siitä on kehittynyt uhka, joka edellyttää tehokasta torjuntavalmiutta ja -kykyä. Tutkimuksessa selvitetään, ...
  • Öljyntorjuntakaluston tekniset ominaisuudet ja rajoitteet Suomen saaristossa 

   Gusev, Vadim (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03 / 2014)
   Öljyntorjunta on hyvin ajankohtainen aihe öljykuljetusten lisääntyessä Suomenlahdella. Suomenlahdella tapahtuvalla öljyvuodolla on suuri riski ajautua Suomen saaristoon. Avomeriolosuhteissa tapahtuvaa mekaanista ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi