Kasvatus & Aika

 

ISSN 1797-2299
Julkaisija: Suomen Kouluhistoriallinen Seura
Lehden kotisivu: http://www.kasvatus-ja-aika.fi/

Suomen Kouluhistoriallinen Seura julkaisee kasvatuksen historiaan suuntautunutta moni- ja poikkitieteistä verkkojournaalia Kasvatus & Aika. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, kirja-arvioita ja uutisia

Kasvatus & aika -lehden artikkelit ovat vapaasti saatavilla Elektrassa vuosikerrasta 2007 alkaen. Lehden artikkelit ovat myös vapaasti luettavissa julkaisijan omalla palvelimella.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää