Program-Bladet : tidning för Helsingfors teatrar och konserter

 

Program-Bladet, joka ilmestyi vuosina 1882 sekä 1892-1916, on kiinnostava aikansa kulttuurielämän tutkimuksen lähde. Lehdessä kerrotaan yksityiskohtaiset tiedot Helsingissä järjestetyistä teatteriesityksistä ja konserteista sekä näissä esiintyneistä taiteilijoista. Helsinkiläisten liikeyritysten ilmoituksia ja mainoksia on runsaasti, ja lehdessä kerrotaan myös taide- ja huvimaailman pieniä uutisia.

Program-Bladet, som utgavs år 1881 samt 1892 – 1916, är en intressant källa för forskningen om kulturlivet i sin tid. Bladet erbjuder detaljerade uppgifter om teaterföreställningar och konserter i Helsingors samt om konstnärer, som uppträder i dem. Reklamer och annonser för helsingforsaffärer tar upp mycket utrymme. Bladet innehåller också notiser om konst- och nöjeslivet.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää