Travel Europeana

Travel - matkakertomuksia Suomesta

Doria

Travel - matkakertomuksia Suomesta

 

Travel aineisto sisältää ensimmäisiä matkakertomuksia Suomesta 1600-1800-luvuilta sekä niihin liittyviä kuvia ja karttoja. Kooste sisältää paljon Lappiin liittyvää materiaalia.

Travel samlingen innhåller de första reseskildringar na om Finland från 1600 talet till 1800-talet samt bilder och kartor som ingår i dessa verk. Samlingen innehåller speciellt mycket material om Lapland.

The Travel collection contains first travel journals, maps and pictures from Finland from 17th to 19th centuries. Special focus is on Lapland.

Uusimmat viitteet