Uusimmat viitteet

  • En färd i språket. Festskrift till Marketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009 

    Berg, Kirsten M.; Borg, Kaj; Ingman, Eva; Sandelin, Minna; Åberg, Anne-Maj (Åbo universitet, Nordisk filologi, 11.03.2009)
    Marketta Sundman är en uppskattad forskare och en ansedd akademisk lärare. Till hennes forskningsintressen hör framför allt nusvenskansgrammatiska struktur, tvåspråkighet och inlärning av svenska som främmande språk. Det ...