Väestörakennetilastojen keskeistä sisältöä ovat väestötiedot sukupuolen, iän, kielen, kansalaisuuden, syntymäpaikan, uskontokunnan, siviilisäädyn, koulutuksen, ammatin ja elinkeinon mukaan. Tietoja löytyy myös sosiaalisesta asemasta (säädyt), kotitalouksista (talouskunnat), väestöntiheydestä ja pinta-alasta. Nykyisistä väestötilastoista poiketen tietoja on myös luku- ja kirjoitustaidosta, sokeista, kuuromykistä, vammaisista (raajarikot) ja mielisairaista. Osa tiedoista on julkaistu koko maasta ja suurimmista kaupungeista, mutta tietoja löytyy myös kunnittain/seurakunnittain ja lääneittäin.

Vuonna 1950 julkaistiin erikseen Luovutettujen ja vuokrattujen alueiden väkiluku vuosina 1940 ja 1945 -julkaisu, joka sisältää tietoja Neuvostoliitolle luovutettujen ja vuokrattujen alueiden väestöstä ammatin ja elinkeinon mukaan.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää