Väestörakenne ja väestönmuutokset

 

Väestönmuutostilastojen keskeistä sisältöä ovat tiedot väkiluvusta, syntyvyydestä, kuolleisuudesta, avioliitoista, avioeroista ja muuttoliikkeestä. Tietoja löytyy sukupuolen ja iän mukaan koko maasta ja lääneistä sekä tärkeimmät tiedot myös seurakunnittain. Suurin osa tiedoista on julkaistu kuukausittain. Ennen varsinaisten kuolemansyytilastojen julkaisemisen aloittamista vuonna 1936 julkaistiin väestömuutostilastoissa myös kuolemansyytilastoja, joissa muun muassa tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat ja itsemurhat on tilastoitu erikseen. Nykyisistä väestötilastoista poiketen tietoja löytyy myös avioliitoista serkusten ja eri uskontokuntiin kuuluvien välillä sekä avioerojen syistä.

Väestönmuutostietoja julkaistiin myös lyhyessä yleiskatsauksessa vuosilta 1904–1940 Väestösuhteet-nimellä.

Suomen toinen väestöennuste julkaistiin vuonna 1939 nimellä Laskelmia Suomen vastaisesta väestönkehityksestä. Ennuste ulottui vuoteen 2000 saakka. Ensimmäinen ennuste löytyy Tilastokatsauksia-sarjasta vuodelta 1934.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää