Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja julkaistiin viisi- ja kymmenvuotisjaksoissa vuosina 1901/1910 – 1946/1950. Tilaston keskeistä sisältöä ovat eri ikäluokkien kuolemanvaaraluvut ja keskimääräinen jäljellä oleva elinaika sukupuolen ja iän mukaan. Tilastosta löytyvät myös keskiväkiluvut ja kuolleisuus iän (1-vuotisikäryhmät) ja sukupuolen mukaan.

Uusimmat viitteet