Väestö

 

Väestön tilaa kuvaavat tekijät ovat väkiluku, väestön sukupuoli- ja ikärakenne, siviilisääty sekä asuinpaikka. Väestönmuutoksia ovat syntymät, kuolemat, siviilisäädyn muutokset sekä muuttoliike. Väestörakennetilasto kuvaa Suomessa vakituisesti asuvia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia.

Ensimmäinen luotettava väkilukutieto on vuodelta 1749 (Väestötilastoja 250 vuotta: Katsaus väestötilaston historiaan vuosina 1749–1999), jolloin silloisessa Ruotsissa aloitettiin väestötilastojen laadinta. Tiedot perustuivat pitkälti kirkkoherrojen keräämiin tietoihin seurakunnissa. Tuolloin Suomen väkiluku oli 410 400 henkilöä. Miljoonan asukkaan raja ylitettiin Suomen sodan (1808–1809) jälkeen vuonna 1811, kun niin sanottu Vanha-Suomen alue liitettiin Suomeen. Toinen miljoona ylitettiin 1879, kolmas miljoona 1912, neljäs miljoona 1950 ja viiden miljoonan asukkaan raja ylitettiin 1991 (Tilastokeskus, Tilastokoulu).

Väestöön liittyviä erityisselvityksiä on julkaistu myös Tilastollisia tiedonantoja -sarjassa:

 • 40. Suomen väestön sääty- ja ammattiryhmitys vuosina 1751–1805
 • 46. Vuonna 1918 sisällissodassa kuolleet ja kadonneet
 • 63. Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880–1975
 • Väestöön liittyviä tutkimusluonteisia selvityksiä on julkaistu myös Tutkimuksia-sarjassa

 • 17. Itsemurhat Suomessa vuosina 1936–1965
 • 48. Maassamuutto sekä Suomen ja Ruotsin välinen muuttoliike 1950–1975
 • Yhteisö sisältää kokoelmat

  Uusimmat viitteet

  Näytä lisää