Kieltolakiäänestys

 

Kansanäänestys alkoholin kieltolaista eli neuvoa-antava kansanäänestys väkijuomalainsäädännön perusteiden selvittämiseksi järjestettiin vuonna 1931. Kieltolakiäänestyksen keskeistä sisältöä ovat tiedot äänioikeutetuista ja äänestäneistä ja äänestystulos sukupuolen mukaan kunnittain. Äänestyksen tuloksena yli 70 prosenttia äänestäneistä äänesti lain kumoamisen puolesta ja näin Suomessa päättyi vuodesta 1919 voimassa ollut alkoholijuomien myynnin kieltävä laki.

Uusimmat viitteet