Suomen tilastollinen vuosikirja

 

Ensimmäinen Suomenmaan tilastollinen vuosikirja 1879 ilmestyi erikseen suomeksi ja ruotsiksi. Kummassakin painoksessa oli myös ranskankielinen teksti. Se alkoi ilmestyä vuosittain, aluksi senaatin yhdeksi tai muutamaksi vuodeksi kerrallaan myöntämällä luvalla. Vasta 1885 senaatti antoi luvan kirjan jatkuvaan julkaisemiseen. Vuosina 1892–1915 vuosikirja ilmestyi kolmena painoksena: suomen-, ruotsin- ja venäjänkielisenä. Suomenkieliset on digitoitu. Muut julkaisut löytyvät Tilastokirjaston tai -arkiston kokoelmista.

Vuosikirjan keskeistä sisältöä ovat tiedot pinta-alasta, väestöstä, maa- ja metsätaloudesta, teollisuudesta, kaupasta, liikenteestä, rahoitusmarkkinoista, opetustoimesta, kulutuksesta ja hinnoista, sosiaalitoimesta ja terveydenhoidosta, oikeustoimesta, valtiontaloudesta ja vaaleista.

Vuoden 1925 vuosikirjassa julkaistiin ensimmäisen kerran ulkomaanosio, jossa on yhteiskunnallisia ja taloudellisia tietoja maailman eri maista.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää