Tilastokeskuksen julkaisuarkisto sisältää Suomen virallinen tilasto (SVT) -sarjassa ilmestyneitä tilastoja vanhimmasta alkaen, Tilastokeskuksen muita tilastoja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin suomenkielinen tilastojulkaisu julkaisuarkistossa on vuonna 1868 julkaistu Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861–1865. Suomen tilastollinen vuosikirja on arkistossa kokonaisuudessaan (1879-2017). Tilastokeskus digitoi vanhoja julkaisuja ja kokoelma karttuu jatkuvasti. Suomen viralliseen tilastoon (SVT) ja Suomen tilastolliseen vuosikirjaan on dokumentoitu tilastojen avulla yhteiskuntamme tilaa ja kehitystä nykypäivään asti ja ne ovat osa Suomen kulttuuriperintöä.

Lisätietoja:
Tilastokeskuksen tietopalvelu: info@tilastokeskus.fi, p. 029 551 2220

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Uusimmat viitteet

Näytä lisää