• Journalistisia tekoja 

      Nieminen, Anna (Helsinki : Suomen naistutkimuksen seura, 2009)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus