• Rakkaus jota ei ole 

      Auvinen, Soili; Einemäki, Eija (Helsinki : Suomen naistutkimuksen seura, 1990)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus