fi=Annales Universitatis Turkuensis-sarja|sv=Annales Universitatis Turkuensis-serie|en=Annales Universitatis Turkuensis serial| - Selaus tekijän mukaan

Doria