• Subjektiivinen hyvinvointi Euroopan hyvinvointiregiimeissä 

      Aaltola, Tuulevi (01.08.2017)
      Tutkielmassa tarkastellaan ihmisten hyvinvointia terveyden, onnellisuuden, tyytyväisyyden ja taloudellisen turvallisuuden kokemuksena 21 Euroopan maassa. Maiden välisen vertailun päämielenkiinto kohdistuu hyvinvoinnin ...