Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Imetys on mukavoo! : sarjis imetyksestä nuorille perheille 

   Ahokanto, Mari; Putkuri, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.03.2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa imetyspäätökseen ja imetyksen kestoon vaikuttavia tekijöitä, erityisesti imetysasenteita. Kartoituksen perusteella tuotimme lehtisen imetyksen tukemiseksi. Valitsimme lehtisen ...
  • Pääkaupunkiseudun perhevalmennus vuonna 2015 

   Dufva, Emma; Koivisto, Tuula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007)
   Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata perhevalmennuksen ennakointia pääkaupunkiseudulla vuoteen 2015 ja kartoittaa siihen vaikuttavia tekijöitä APESTE-analyysin mukaan. Toinen tavoite on luoda visio perhevalmennuksesta vuonna ...
  • Terveydenhoitajan huoli asiakkaista lastenneuvolassa ja työyhteisön tuki 

   Pitkänen, Minna; Sopanen, Reetta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 00.00.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa kirjallisuuskatsaus siitä, mitä huoli on käsitteenä ja miten se ilmenee käytännön terveydenhoitoalan työssä. Halusimme selvittää, mitä aikaisimpia tutkimuksia ja kirjallisuutta ...
  • Uhkaava ennenaikainen synnytys: hoitotyön prosessi Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden kokemana 

   Burakoff-Heinonen, Paula; Koskinen, Hanna-Kaisa; Laine, Meri; Saksa, Hanna; Uunila, Anna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata miten hoitotyön prosessi etenee uhkaavassa ennenaikaisessa synnytyksessä Naistenklinikan osastolla 42 kätilöiden näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin, minkälaisia haasteita ...
  • Kätilö varhaisen vuorovaikutuksen tukijana erotilanteessa synnytyksen jälkeen 

   Kervinen, Mirka; Talanova, Nadejda (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
   Tämä opinnäytetyö on osa Näyttöön perustuva kätilötyö -hanketta, jonka tavoitteena on löytää keinoja kuinka kätilö voi tukea varhaista vuorovaikutusta tilanteessa, jossa äiti ja vastasyntynyt hoidetaan erillään. Aihe on ...
  • Haikaranpesän perhevalmennus: valmennuksen laatu asiakkaan näkökulmasta 

   Peuha, Anna-Mari; Pohja, Hanne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Tämän Näyttöön perustuva kätilötyö -hankkeeseen liittyvän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Kätilöopiston sairaalan Haikaranpesä-osaston perhevalmennuksen laatua asiakkaan näkökulmasta. Opinnäytetyön tuloksia on tarkoitus ...
  • Lapsi kätilötyön oppikirjoissa 

   Oksman-Niemi, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.04.2007)
   Tämä työ oli itsenäinen opinnäytetyö. Opinnäytteessäni analysoin kuutta englanninkielistä kätilötyön oppikirjaa, jotka on julkaistu vuoden 2000 jälkeen. Näkökulmana oli kätilö terveyden edistäjänä.Metodina käytettiin ...
  • Lisämaidon anto hoitajan päätöksentekona lapsivuodeosastolla 

   Pakola, Mari; Helenius, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.04.2007)
   Tämä opinnäytetyö on osa Näyttöön perustuva kätilötyö -hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa opinnäytetöiden avulla tietoa HUS/Naistensairaalan hoitotyön kehittämisen tueksi. Opinnäytetyö liittyy Naistensairaalassa tehtyyn ...
  • Tyypin 1 diabetesta sairastava lapsi ja nuori perheessä: 

   Kivelä, Salla; Pitkänen, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 06.11.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitajien keinot tukea ja vahvistaa diabetesta sairastavan lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä hoitoon sitoutumista ja voimavaroja ohjauksessa. Työssä selvitettiin ...
  • Alkoholinkäyttö ja tupakointi raskauden aikana - haaste hoitohenkilökunnalle 

   Pistokoski, Meri; Ryyppö, Terhi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.11.2007)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tärkeänä Pietarin synnytyslaitos nro 9:n hoitohenkilökunta pitää potilasohjauksen eri osa-alueita raskaus-, synnytys- ja lapsivuodeaikana, sekä kuinka hoito toteutuu ...
  • Kätilön ammatillinen osaaminen naistentautien hoitotyössä 

   Kokkonen, Saija; Jerrman, Anne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa valmistuvassa olevien kätilöopiskelijoiden ammatillista osaamista naistentautien hoitotyössä. Lisäksi työssä kartoitettiin kuinka vetovoimaiseksi kätilöopiskelijat kokevat ...
  • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian opiskelijoiden hyvinvointitutkimus 2007 

   Harrington, Kaisa; Repo, Milla (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli antaa ajankohtaista tietoa Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadian opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksella kerättiin tietoa opiskelijoiden terveydentilasta, terveyskäyttäytymisestä, toimeentulosta, ...
  • Hoitohenkilöiden valmius puuttua toisen toimintaan 

   Järvinen, Pia; Kumpurinne, Inkeri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.04.2008)
   Opinnäytetyömme on osa HUS Naistensairaalan ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian yhteistyöprojektia ”Näyttöön perustuva kätilötyö”. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kollegiaalisuuden toteutumista ja toisen ...
  • Syyllisyys, häpeä, helpotus - naisen tunteita, kokemuksia ja toiveita tuesta raskaudenkeskeytysprosessin aikana 

   ; Alhokoski, Eveliina; Kaasinen, Kati; Madetoja, Susanna; Sillankorva, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.04.2008)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä kirjallisuuskatsaus Kätilöopiston sairaalan perhesuunnittelu-poliklikalle perehtymällä raskaudenkeskeytyksen aiheuttamiin kokemuksiin, tunteisiin ja niiden tukemiseen sekä naisten toiveisiin ...