• Social forestry reconsidered 

      Hyde, William F.; Köhlin, Gunnar (Suomen metsätieteellinen seuraMetsäntutkimuslaitos, 2000)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus