• Laser Doppler -vibrometrin käyttöönotto tärinämittauksissa 

      Wallin, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.11.2007)
      Tässä insinöörityössä otettiin käyttöön VTI Technologies Oy:lle hankittu laser Doppler - vibrometri, joka mittaa tärinää perustuen valon Dopplerin siirtymään. Työn tavoitteena oli perehtyä mittauslaitteistoon, muodostaa ...