• Asiakastyytyväisyystutkimus ResMed Finland Oy:n huolto-osastolle 

      Jousjärvi, Eeva (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.03.2007)
      Tämä insinöörityö on tehty osana ResMed Finland Oy:n huoltotoiminnan laadun parannus- ja kehittämisprojektia. Työtehtävänä oli suorittaa yrityksen huolto-osaston asiakastyytyväisyystutkimus. Työn tavoitteena oli selvittää, ...