• Taajuusmuuttajien suorituskyvyn automaattinen testausympäristö 

      Pentzin, Erno (13.04.2007)
      Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy, Drivesin Product AC -tulosyksikön tuotekehitysosastolle Helsingissä. Työssä kehitettiin taajuusmuuttajien suorituskyvyn automaattinen testausympäristö. ABB:n taajuusmuuttajien suorituskykytestejä ...