Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Asiakaspalvelun merkitys kahvila-ravintolan tulokseen 

   Karri, Ulla-Maria; Mäki, Hanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli tutkia asiakaspalvelun merkitystä tulokseen kahvila-ravintolassa. Pääongelmana tutkimuksessa oli, että miten asiakaspalvelulla saadaan aikaan parempi tulos. Tutkimuksen alaongelmana oli, että ...
  • Asiakkaiden ruokatuotevalinnat 

   Paltamaa, Sanna-Kaisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.11.2007)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaisia ruokatuoteominaisuuksia asiakkaat pitävät tärkeinä ja minkälaisia ruokatuotevalintoja asiakkaat tekevät asioidessaan erään ravintolaketjun toimipaikoissa. Kuluttajien ...
  • Gluteenittoman tuotteen tuotekehitys 

   Sassi, Hanni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.01.2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää uusi gluteeniton leipomotuote. Tuotekehitystyö tehtiin yhdessä Vuohelan Herkkupuodin kanssa. Tuotekehitystyö tapahtui Vuohelan leipomossa, Hartolassa. Prosessi alkoi keväällä 2007 ja ...
  • Kahvilatyöntekijöiden suhtautuminen kahviin ja kahvin valmistukseen 

   Romu, Henna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.11.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka kahvilatyöntekijät suhtautuvat kahviin ja kahvin valmistukseen sekä millaisena työntekijät näkevät kahvin osana kahvilan laatua ja liiketoimintaa. Lisäksi tutkimuksessa ...
  • Kasvisruokien ja niiden tuotantoprosessien kehittämisehdotuksia Fazer Amicalle 

   Huovila, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.10.2008)
  • Kilpailija-analyysi Keravan ruokaravintoloista 

   Pitkäniemi, Sini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.05.2007)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kilpailija-analyysi Keravan keskustan ruokaravintoloista. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli perheyritys HS Ravintolat KY jolla on ollut alustavia suunnitelmia perustaa lounasravintola ...
  • Kouluruokailun kehittäminen Itäkeskuksen peruskoulussa 

   Suomalainen, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.11.2007)
   Tämä opinnäytetyö on osa laajempaa kouluruokailuhanketta, joka liittyy Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittamaan elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA:aan. Tämän opinnäytetyön pääongelma oli ”Miten kouluruokailua ...
  • Kouluruokailun kehittäminen Mustakiven ala-asteella: koululaisten, vanhempien, opettajien, kouluterveydenhoitajan ja keittiöhenkilökunnan näkemyksiä 

   Kurkaa, Liisa; Väisänen, Hanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.11.2007)
   Tämä opinnäytetyö on osa laajempaa kouluruokailuhanketta, joka liittyy Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittamaan elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA:aan. Tämän opinnäytetyön pääongelma oli ”Miten kouluruokailua ...
  • Kouluruokailun kehittäminen Pikku Huopalahden ala-asteen koulussa: koululaisten, vanhempien, opettajien ja keittiöhenkilökunnan näkemyksiä 

   Makkonen, Jürgen (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.02.2008)
   Tämä opinnäytetyö on osa laajempaa kouluruokailuhanketta, joka liittyy Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittamaan elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA:aan. Tämän opinnäytetyön pääongelma oli ”Miten kouluruokailua ...
  • Lappeenrannan yksityisten perhepäivähoitajien koulutustarpeen selvitäminen ja koulutustarjonnan parantaminen 

   Uski, Päivi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2007)
   Opinnäytetyön aiheena on Lappeenrannan seudun yksityisten perhepäivähoitajien koulutustarpeen selvittäminen ja olemassa olevan koulutussuunnitelman parantaminen. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Etelä-Karjalan maa- ja ...
  • Maahanmuuttajat työntekijöinä Palmian catering-palveluissa 

   Määttä, Sauli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Palmian catering-palveluissa työskentelevien maahanmuuttajien taustoja ja heidän vaikutuksiaan työpaikkojensa toimintaan. Tavoitteena oli saada tietoa maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseksi. ...
  • Opetusmateriaali nuorten ravitsemuskasvatukseen 

   Hallikainen, Tuula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.10.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa nuorten ravitsemuskasvatusmateriaalin kehittämiseen. Opinnäytetyö tehtiin Finfood Suomen Ruokatieto ry:n toimeksiannosta. Heidän toimintasuunnitelmansa yhtenä painoalueena on ...
  • Päiväkotiruoan ravitsemuksellisen laadun ja -ruokailun arviointi ja kehittäminen 

   Korko, Anna-Maija; Nykänen, Nina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja kehittää päiväkotiruokaa ja - ruokailua, ja tutkia miten päiväkodin keittiöhenkilökunta voi valinnoillaan vaikuttaa niihin.
  • Runsasenergisen ruokavalion kehittäminen ja toteutus Ravioli Meilahdessa 

   Heikkinen, Marjo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2007)
  • Suomen Leipomoteollisuuden lähitulevaisuus : viisi kilpailuun vaikuttavaa voimaa 

   Einola, Helena; Salokannel, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.04.2008)
  • Välipalatarjoilumallin kehittäminen peruskoululle 

   Honkanen, Salla; Salmela, Sanna-Pauliina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.06.2008)
   Tämä opinnäytetyö on osa laajempaa kouluruokailuhanketta, joka liittyy Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittamaan elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA:aan. Opinnäytetyön pääongelma on ”Minkälaisia ovat peruskoulujen ...