Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Terminaali, oma vai ulkoistettu 

   Laciokapas, Toni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
   Insinöörityö tehtiin Panalpina Finland Oy:lle. Työn tarkoituksena oli selvittää, kumpi on yritykselle kustannustehokkaampi vaihtoehto, nykyinen, ulkoistettu terminaali vai investointi omaan terminaaliin. Ulkoistettu ...
  • Doe-menetelmän käyttö kilpa-auton testityön vähentämiseksi 

   Ruoho, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Tämä insinöörityö käsittelee eri kilpa-autoluokkien testityötä ja Doe-menetelmän soveltuvuutta tämän testityön helpottamiseksi. Työssä syvennytään ralliautoilun N-ryhmään perinpohjaisesti auton rakentamisesta varsinaiseen ...
  • Liikkuva mittauslaboratorio Nuuskijan katupölyjärjestelmän jatkokehitys 

   Bozic, Zoran (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Työn tarkoituksena oli kehittää liikkuvan mittausjärjestelmän Nuuskijan katupölyjärjestelmää. Katupöly on yksi suurimpia ilmalaatuongelmia pohjoismaissa keväisin. Alkuperäinen järjestelmä oli rakennettu vuoden 2004 lopulla ...
  • Moottoripyörän EMC-mittaus ja tyyppihyväksyntä 

   Kovanen, Pasi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Tämä insinöörityö on tehty Modified Motorcycle Association Finlandin toimeksiannosta. Mittaukset suoritettiin Helsingin ammattikorkeakoulun autosähkölaboratoriossa tammikuussa 2007. Insinöörityössä todettiin kahden erilaisen ...
  • Kaupunkilogistiikka ja kaupunkijakelu 

   Aaltonen, Juuso (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2007)
   Kaupunkilogistiikan merkitys kasvaa myös Suomessa yhä suuremmaksi. Siihen ovat vaikuttaneet väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä liikenteen haittojen ja ruuhkien lisääntyminen. Tämän työn tavoitteena oli selvittää ...
  • 42 V:n järjestelmät raskaassa kalustossa 

   Cornelius, Jan (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.05.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin PKC Group Oy:lle. Työssä selvitettiin alan tutkimusten ja kirjallisuuden avulla 42 voltin käyttöjännitteen käyttöä raskaassa kalustossa. Korotettuun käyttöjännitteeseen siirtymistä on kaavailtu ...
  • CityCab taka-akselin ohjauselektroniikka 

   Niskanen, Antti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.11.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin ammattikorkeakoulun CityCab-kaupunkitaksiautoprojektin osana. CityCab on Helsingin ammattikorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli kehittää ...
  • Asiakaspalvelun ja prosessien nykytilatutkimus ja kehitysanalyysi 

   Reinikka, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.02.2008)
   Tämä nsinöörityö on tehty VOTG Finlandille tarkoituksena tutkia organisaation prosessien toimivuutta ja vaikutuksia sen sidosryhmiin ja asiakkaisiin. Työn tarkoituksena on ollut kartoittaa organisaation tämänhetkistä tilaa ...
  • S-Etuhuollon mainnonan tavoittavuus ja huoltopaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä 

   Mannonen, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 03.03.2008)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia S-Etuhuollon lähettämien mainosten tavoittavuutta ja samalla tutkia, millä asioilla oli vaikutusta huoltopaikan valintaan. Tammikuussa 2008 alettiin jakaa autoaan huoltoon tuoville ...
  • Määräaiaishuollon laadunvalvonta 

   Heiskanen, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Tämä insinöörityö on tehty Raskone OY:n Helsingin korjaamolle. Tässä työssä esitellään Helsingin korjaamolle toteutettu laadunvalvontakampanja ja sen tulokset. Työ alkaa teoriaosuudella, jossa kerrotaan lukijalle laadun ...
  • CityCabin itsekantavan hiilikuitukorin valmistus 

   Tiainen, Vesa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
   Tässä insinöörityössä käydään läpi Stadiassa syksyllä 2006 valmistuneen konsepti-auto CityCabin itsekantavan hiilikuitukorin suunnittelu- ja valmistusprosessi. CityCabin itsekantava hiilikuitukori koostuu viidestä osasta. ...
  • Logistiikka ja palvelut kiinteiden kalusteiden myynnissä 

   Kenkkilä, Paula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Insinöörityössä tutkitaan kiinteiden kalusteiden, kuten keittiö- ja kylpyhuonekalusteiden sekä vaatekomeroiden, ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Samalla selvitetään, minkälaiseksi asiakkaat ovat kokeneet saadun palvelun ...
  • Väyläjärjestelmät : MOST, byteflight, flexray 

   Puuronen, Tuukka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2008)
   Tässä insinöörityössä on tutkittu nykyajan ja tulevaisuuden väyläjärjestelmiä. Tutkittavina olevat väyläjärjestelmät liittyvät autotekniikan tarpeeseen saada aikaiseksi nopeampaa ja luotettavampaa ohjainyksiköiden välistä ...
  • Takuukäsittelyprosessi Volkswagen Center Espoossa 

   Lindberg, Niklas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
   Tämän insinöörityön tavoitteena on hahmottaa koko takuukäsittelyprosessi VV-auto Espoossa. Prosessi alkaa asiakkaan vikailmoituksesta ja jatkuu vielä kuukausia auton valmistumisenkin jälkeen. Insinöörityössä tutkitaan eri ...
  • RetroEm - Jälkiasennettava hiukkassuodatin 

   Lehtinen, Jukka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
   RetroEm-tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa jälkiasennettavista hiukkassuodattimista. Suomen autovero uudistui vuoden 2008 alussa, siten että uusien autojen autovero lasketaan niiden CO2-päästöistä. Dieselautoissa ...
  • Uusi Mazda2 ja lehdistö 

   Nikkilä, Ville (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.05.2008)
   Tämä insinöörityö on tehty Inchcape Motors Finland Oy:lle. Se on useassa maassa toimiva autoalan yritys ja toimii Suomessa muun muassa Mazda-autojen maahantuojana. Työssä selvitetään, miten suomalainen lehdistö on ottanut ...