Viitteet 1-4 / 1

    6132 Bildkonst och formgivning (1)
    Konstvetenskap (1)
    symbol, capital, “organic” city centre planning, heart of the city, decision-making process (1)
    symbol, huvudstad, ”organisk” centrumplanering, stadshjärta, beslutsprocess (1)