Viitteet 1-2 / 1

    vaalijärjsetelmät, vertaileva tutkimus, politiikan tutkimus (1)
    valsystem, jämförande forskning, politologi (1)