Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Väitöskirjoja

    • Svenskan i Helsingfors : Uppfattningar, perception och variation 

      Wikner, Sarah (Åbo Akademi - Åbo Akademi University, 15.11.2019)
      I avhandlingen undersöks den talade svenskan i Helsingfors på 2010-talet, dels ur ett folkdialektologiskt, dels ur ett sociolingvistiskt variationsanalytiskt perspektiv. Fokus ligger både på uppfattningar om den svenska ...