Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Väitöskirjoja

    • Bevegelsens lindring - lindringens bevegelse : omsorgssamtale med barn 

      Melheim, Astri (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 10.06.2014)
      Den overordnede hensikten med avhandlingen er å utvikle kunnskap om omsorgssamtalen og hva som er lindrende i omsorgssamtale med barn, og presentere en teorimodell om dette i et omsorgsvitenskapelig perspektiv. Studien har ...