Viitteet 711-730 / 757

   Asiasana
   VAP-1, crystal structure, structural study, inhibitors [1]
   variation analysis [1]
   variationslingvistik [1]
   ved, stamved, kärnved, splintved, kviströtter, extraktivämnen, harts, Ved, stamved, kärnved, splintved, kviströtter, extraktivämnen, harts, hartssyror, fettsyror, steroler, sterylestrar, lignaner, oligolignaner, flavonoider, juvabioner, stilbener, tall, gran, ädelgran, lärk, douglasgran, hemlock, Pinus, Picea, Abies, Larix, Pseudotsuga, Tsuga [1]
   verdighet, hellighet, frihet, sannhet, skjønnhet, tilblivelse, vårdvitenskap, hermeneutikk, eldre [1]
   Viborg [1]
   virtual learning, virtual learning environments, distance education, e-learning, constructivism, upper secondary education [1]
   virtuellt lärande, virtuella lärmiljöer, distansundervisning, e-lärande, konstruktivism, gymnasiepedagogik [1]
   väckelserörelser, historia, Finland, Österbotten, 1700-talet [1]
   världsbild, FQS, Faith Q-sort, Q-metod, icke-religion, ateism, sekulär, sekularitet, fritänkare, humanister, Protu, Skepsis, Finland [1]
   våken, årvåken, våke, våke over, overvåke, vake, verdighet [1]
   vård, etik, existentialism [1]
   vårdande [1]
   vårdintensitet, vårdandets ethos, ledarskap, caritativ vård, etik, äldre, hermeneutik [1]
   vårdnadshavare [1]
   vårdvetenskap [1]
   vårdvetenskap, caritas, visdom, bildning, abduktion, hermeneutik [1]
   vårdvetenskap, demens, anhöriga [1]
   vårdvetenskap, grundforskning, vård, sjukvård, teknologi, etik, etos [1]
   vårdvetenskap, hermeneutik, begreppsanalys [1]