Viitteet 675-694 / 711

   Asiasana
   väckelserörelser, historia, Finland, Österbotten, 1700-talet [1]
   världsbild, FQS, Faith Q-sort, Q-metod, icke-religion, ateism, sekulär, sekularitet, fritänkare, humanister, Protu, Skepsis, Finland [1]
   våken, årvåken, våke, våke over, overvåke, vake, verdighet [1]
   vård, etik, existentialism [1]
   vårdande [1]
   vårdintensitet, vårdandets ethos, ledarskap, caritativ vård, etik, äldre, hermeneutik [1]
   vårdnadshavare [1]
   vårdvetenskap [1]
   vårdvetenskap, caritas, visdom, bildning, abduktion, hermeneutik [1]
   vårdvetenskap, demens, anhöriga [1]
   vårdvetenskap, grundforskning, vård, sjukvård, teknologi, etik, etos [1]
   vårdvetenskap, hermeneutik, begreppsanalys [1]
   vårdvetenskap, tjänande, ethos, ledarskap, administration, vårdandets etik, vårdandets meningssammanhang, hermeneutik, hermeneutisk begreppsbestämning, idéhistoria, hermeneutiska samtal [1]
   Vårvetenskap [4]
   Walter Runeberg [1]
   webbsidor, diskussion, samtalsanalys, chatt, språkbruk, variation, svenska [1]
   West Central Africa, Brazil, Angola, kingdom of Kongo, Benguela, Minas Gerais, eighteenth century, slavery, slave trade, identity, African religions, Catholicism, creolization, Portuguese Inquisition, popular healers [1]
   will, caring science, hermeneutics, Gadamer, Schopenhauer, correspondence, concept determination, life, love [1]
   Wood and Paper Chemistry [3]
   wood, stemwood, heartwood, sapwood, knots, extractives, resin, phenolics, resin acids, fatty acids, sterols, steryl esters, lignans, oligolignans, flavonoids, juvabiones, stilbenes, pine, spruce, fir, larch, Douglas-fir, hemlock, Pinus, Picea, Abies, Larix, Pseudotsuga, Tsuga [1]