Viitteet 65-84 / 713

   Asiasana
   antirealism, complementarity, dialogue, epistemology, ontology, realism,representation, semantics [1]
   aqueous-phase reforming, platinum, sorbitol, xylitol, kinetic model, techno-economical analysis [1]
   arbetslöshet [1]
   arbetsmarknadspolitik, Danmark, sysselsättningspolitik, ungdomar, yrkesutbildning [1]
   arkeologi, biblisk historia, utgrävningar, Mellanöstern, Egypten, Israel [1]
   arkeologia, raamatunhistoria, kaivaukset, Lähi-itä, Egypti, Israel [1]
   Art History [1]
   artantal, artsammansättning, primärproduktion, selektion, komplementaritet, fröväxtbestånd, multitrofiska effekter, motståndskraft, återhämtningsförmåga, Östersjön [1]
   arts based learning practice, imagination, rhizome, interpretation, transformation, meaning making [1]
   attitudes [1]
   attityder [1]
   auditing, auditor, auditor independence, threats to auditor independence, social pressures, professional commitment, locus of control, awareness [1]
   avrussificering [1]
   awake, vigilant, watch over, keep watch, surveillance, vigil, dignity [1]
   bad habits, caring, caritative care theory, deeds, ethics, experience, good habits, hermeneutics, and home health care, nursing, qualitative content analysis [1]
   Baltic Sea [1]
   barndom [1]
   Barnehage, forming, slöjdpedagogikk, materialer, redskap, form, estetisk erfaring, Reggio Emilia, atelierkultur, kunnskapskonstruksjon, pragmatisme, posthumanisme, visuell etnografi [1]
   barnlitteratur, engelska, ungdomslitteratur, barnlitteratur, metamorfos [1]
   begreppet rörelse, grundbegrepp, kärnbegrepp, vetenskapsteori, teoriutveckling, ontologisk innebörd, väsen, fysioterapidisciplin, vårdvetenskap [1]