Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Väitöskirjoja

Viitteet 347-366 / 805

   Asiasana
   informationsbehov, hälsa, informationskällor, massmedier, webbpublikationer [1]
   informationshantering, arkeologi, virtuell verklighet, kunskapshantering [1]
   informationskunskaper [1]
   informationssökning, informationskällor, hälsa, livsstil, hälsofostran, hälsobeteende,islänningar [1]
   informationsvetenskap, bibliometri, socialt kapital [1]
   Inorganic Chemistry [2]
   integrin; molecular evolution; β-propeller; α I-domain; collagen-receptor; αC helix [1]
   intercultural caring, caring, maternity care, mothers, ethnic, foreign, immigrant, intercultural, transcultural nursing, theory development, hermeneutic synthesis [1]
   intergenerational transmission [2]
   intermediate filaments, Keratin 8, inflammatory bowel disease, colon, colitis, stress protection, ion transport, DRA, L-012, in vivo imaging, reactive oxygen and nitrogen species [1]
   International Law [1]
   International Marketing [2]
   internationalisering, små och medelstora företag, företag, nätverksbyggande [1]
   Internationell marknadsföring [2]
   Internet, partier, kandidater, politik, parlamentsval, valkampanjer, politiskt beteende, röstningsbeteende, medborgare [1]
   Internet, vaalit,puolueet ehdokkaat, politiikka, parlamenttivaalit, vaalikampanjat, poliittinen käyttäytyminen, kansalaiset, ehdokasasettelu, vaalikampanjat, demokratia, poliittinen osallistuminen, äänestyskäyttäytymin [1]
   Intertidal zone, Biodiversity, Human exploitation, Invertebrate harvesting, Social-ecological systems, Multidisciplinary, Local livelihood, Sustainability, Ecosystem management, Monitoring, Seagrass, Thalassodendron ciliatum, Western Indian Ocean, Zanzibar, Inhaca Island [1]
   isomerisering, alfa-pinenoxid, kamfolenaldehyd, trans-karveol, verbenoloxid, järnmodifierad katalysator, ceriummodifierad katalysator [1]
   isomerization, α-pinene oxide, campholenic aldehyde, trans-carveol, verbenol oxide, iron-modified catalysts, ceria-modified catalysts [1]
   Ivan Martos [1]