Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Åbo Akademi

    • BEPS och aggressiv skatteplanering : En Fallstudie om Google 

      Wessman, Jonathan (2021)
      Världen igenomgår stor förändring på grund av ökad globalisering, detta skapar möjligheter för företag att utnyttja bristfällig reglering tills sin egen fördel. Den här studien berör hur denna bristfälliga reglering har ...