Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Tuotantotalouden koulutusohjelma"

  • MVC-arkkitehtuurin toteuttaminen suunnittelumalleja käyttäen 

   Vesterinen, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.11.2006)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin alan kirjallisuuden kautta MVC-arkkitehtuuria ja suunnittelumalleja. Työn tavoitteena oli toteuttaa käytännön esimerkki, joka yhdistää MVC-arkkitehtuurin ja suunnittelumallit. Työssä ...
  • Teräsosatehtaan tuotantoprosessin kehitysprojekti 

   Laukkanen, Konsta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.03.2008)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin lean-toiminnan sisällyttämistä Peikko Finland Oy:n toimin-taan. Työssä esitellään sekä lean-toiminnan että Design for Six Sigma -metodin työkaluja teoriatasolla. Teräsosatehtaalta valitulle ...
  • Tuotannon seuranta- ja suunnittelutyökalun kehittäminen postimyyntiyrityksessä 

   Hallberg, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Tässä työssä suunniteltiin postimyyntiyrityksen palautusosastolle uusi tuotannon seuranta- ja suunnittelutyökalu. Työtä varten tutkittiin laaja otos jo kerättyä tietoa yrityksen päivittäisestä toiminnasta ja sen tehokkuudesta. ...