Tuotantotalous

 

Uusimmat viitteet

  • Teräsosatehtaan tuotantoprosessin kehitysprojekti 

    Laukkanen, Konsta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.03.2008)
    Tässä insinöörityössä tutkittiin lean-toiminnan sisällyttämistä Peikko Finland Oy:n toimin-taan. Työssä esitellään sekä lean-toiminnan että Design for Six Sigma -metodin työkaluja teoriatasolla. Teräsosatehtaalta valitulle ...
  • User-driven community-based service development 

    Simpanen, Vilppu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.02.2008)
    This final thesis project was carried out in the Industrial Management department of University of Applied Sciences Stadia for Forum Virium Helsinki. The purpose of this study was to answer to the question of how companies ...
  • Pakkauseräkokojen mallintaminen hankintalogistiikassa 

    Kuikka, Heini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.02.2008)
    Opinnäytetyön tavoite oli pakkauseräkokojen mallintaminen ABB Oy, Drivesin hankintalogistiikassa. Tavoite oli kaksiosainen; toisaalta toimittajille on jatkuvasti lähetettävä tieto pakkauksesta tilauksen mukana, ja toisaalta ...
  • Tuotannon seuranta- ja suunnittelutyökalun kehittäminen postimyyntiyrityksessä 

    Hallberg, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
    Tässä työssä suunniteltiin postimyyntiyrityksen palautusosastolle uusi tuotannon seuranta- ja suunnittelutyökalu. Työtä varten tutkittiin laaja otos jo kerättyä tietoa yrityksen päivittäisestä toiminnasta ja sen tehokkuudesta. ...
  • MVC-arkkitehtuurin toteuttaminen suunnittelumalleja käyttäen 

    Vesterinen, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.11.2006)
    Tässä insinöörityössä tutkittiin alan kirjallisuuden kautta MVC-arkkitehtuuria ja suunnittelumalleja. Työn tavoitteena oli toteuttaa käytännön esimerkki, joka yhdistää MVC-arkkitehtuurin ja suunnittelumallit. Työssä ...