Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, sosiaali- ja terveysalaSairaanhoitaja (ylempi AMK). - Valvoja: Anneli Sarajärvi, Pirjo-Liisa Santalainen"

    • Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen kotiutushoitajan työssä 

      Taavitsainen, Sari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.05.2008)
      Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyön toimintamallia kotiutushoitajan työssä Malmin sairaalan päivystyspoliklinikalla. Tavoitteena oli kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa kotiutushoitajan ...