• Kasvatuskumppanuus somalinkielisten äitien kokemana : Moniku-hankkeen päiväkodeissa Helsingissä 

   Kekäläinen, Miia; Laamanen, Anne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.04.2008)
   Opinnäytetyömme liittyy MONIKU -Sosiaalinen vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa- hankkeeseen. Työmme käsittelee kasvatuskumppanuutta somalinkielisten äitien kokemana. Opinnäytetyö on ...
  • Musiikkikasvatuskansio 3-5 - vuotiaiden varhaiskasvatuksessa päiväkodissa 

   Peltonen, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.05.2008)
   Opinnäytetyöni haasteena oli työstää musiikkikasvatuskansio, joka on tarkoitettu päiväkodissa työskenteleville kasvattajille 3-5 - vuotiaiden lasten musiikkikasvatuksen tukena. Musiikkikasvatuskansion laatimisen idea lähti ...
  • Vanhemmuuden roolikartan osa-alueiden toteutuminen päiväkoti Kotikalliossa 

   Tuominen, Minna; Vuorikivi, Heli; Wallenius, Siiri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toteutuvatko vanhemmuuden roolikartan osa-alueet päiväkoti Kotikallion toiminnassa vanhempien näkemyksen mukaan. Vanhemmuuden roolikartassa roolit on jaettu viiteen eri osa-alueeseen: ...