• Nuorisotilan toiminta vanhemmuuden tukena 

   Veijalainen, Mia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.03.2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten nuorisotilatyössä pystytään vastaamaan vanhempien huolen aiheisiin nuoren kasvuun ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Vanhempien ajatusten pohjalta on tarkoitus kehittää ...
  • "Yhdessä tää hoituu parhaiten" : kasvatuskumppanuuden toteutuminen päiväkodissa vanhempien näkökulmasta 

   Viitala, Helena; Väärälä, Petrus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.11.2006)
   Opinnäytetyömme liittyy Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Varhainen vuorovaikutus ja kasvatuskumppanuus päivähoidossa (VAVU) - hankkeeseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toteutuuko kasvatuskumppanuus päiväkotien ...
  • "Äiti oot mun mielessä" : omahoitajuuden tavoitteiden toteutuminen päiväkodissa vanhempien näkökulmasta 

   Forsman, Heidi; Hanhirova, Susanna; Jaatinen, Nina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.11.2007)
   Tutkimme opinnäytetyössämme vanhempien mielipiteitä omahoitajuuden tavoitteiden toteutumisesta Espoon Pisan päiväkodissa. Idean opinnäytetyöhön saimme Pisan päiväkodin johtajalta. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ...