• "Eväitä omaan elämään" : läheiskurssilaisten toiveita päihdeongelmaisten läheisille tarkoitetuista palveluista 

   Grekelä, Niina; Kaikkonen, Niina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.10.2007)
   Opinnäytetyömme liittyy Kalliolan setlementin Perhe elämään -projektiin, jonka tarkoituksena on yhdistää eri työmuotoja päihdeperheiden tukemiseksi. Yhdistämällä eri työmuotoja pystytään entistä paremmin huomioimaan ...
  • Nuorten kokemuksia ja mielipiteitä päihteistä 

   Barck, Heini; Hämäläinen, Elisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Ehkäisevä päihdetyö jakautuu kolmeen eri preventioon: primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventioon. Primaaripreventio on koko yhteiskunnalle tai yleisryhmille suunnattua yleistä ehkäisevää päihdetyötä. Sitä voidaan pitää ...
  • Päihdeperhe lastensuojelussa : kokemuksia Kalliolan setlementin lastensuojeluyksiköissä 

   Furst, Kirsi; Grekelä, Mitja; Heinipuro, Pia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.10.2006)
   Opinnäytetyömme liittyy Kalliolan setlementin Perhe elämään -projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää uusia yhteistyöverkostoja ja tukimuotoja, joilla pystytään entistä paremmin huomioimaan päihdeperheen ja sen jokaisen ...