• Päihdeperhe lastensuojelussa : kokemuksia Kalliolan setlementin lastensuojeluyksiköissä 

   Furst, Kirsi; Grekelä, Mitja; Heinipuro, Pia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.10.2006)
   Opinnäytetyömme liittyy Kalliolan setlementin Perhe elämään -projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää uusia yhteistyöverkostoja ja tukimuotoja, joilla pystytään entistä paremmin huomioimaan päihdeperheen ja sen jokaisen ...
  • Sosiaaliohjaajan osaaminen ja tehtäväkuva lastensuojelun alkuarvioinnissa 

   Pyhäjärvi, Marika; Putro, Heidi; Portti, Outi (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 02.11.2007)
   Opinnäytetyö tehtiin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Tehty-hankkeeseen, jossa selvennetään ja mallinnetaan sosiaalialan eri ammattiryhmien tehtäväkuvia ja sosiaalialan eri toimijoiden välistä työnjakoa. Opinnäytetyön ...
  • Sosionomien (AMK) käsityksiä koulutuksensa hyödynnettävyydestä Kansaneläkelaitoksen työtehtävissä 

   Siltala, Milla; Soidinsalo, Henna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää minkälaisia käsityksiä Kansaneläkelaitoksessa työskentelevillä sosionomeilla (AMK) on koulutuksensa hyödynnettävyydestä Kansaneläkelaitoksen työtehtävissä. Olemme tehneet opinnäytetyömme ...