Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Ulkomaalaistyövoiman hyvä hallinta rakennusliikkeessä 

   Järvirova, Pauli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2006)
   Tämä insinöörityö tehtiin SRV Viitoset Oy:lle. Euroopan Unionin laajentuminen 1.5.2004 uusiin jäsenmaihin on aiheuttanut muutoksia ulkomailta tulevien työntekijöiden käytännöissä rakennustyömailla. Siirtymäaikalaki, lähetetyt ...
  • SMP-paalu 

   Kärnä, Katariina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2006)
   Tämä insinöörityö on suomenkielinen työ Skanska Mini Pilestä ja laadittiin Skanska Tekra Oy:n toimeksiannosta. Skanska Tekra Oy oli tuomassa Suomeen uutta paalutusmenetelmää, eikä tämän pohjaksi ollut olemassa yhtenäistä ...
  • Pora- ja puristuspaalujen kuormansiirtorakenteet 

   Lehmusvirta, Olli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2006)
   Tämä insinöörityö tehtiin Lemcon Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää pora- ja puristuspaalujen yhteydessä käytettävien kuormansiirtorakenteiden toimivuutta ja ympäristövaikutuksia. Selvitystä tehtiin vertailemalla ...
  • Esteettömyys tilapäisissä liikennejärjestelyissä 

   Juutilainen, Anni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.04.2006)
   Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin kaupungin Helsinki kaikille -projektille. Työn tavoitteena oli selvittää esteettömyyden nykytilanne tilapäisissä liikennejärjestelyissä. Nykytilannetta käsiteltiin sekä teorian että ...
  • Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät rakennuksen julkisivussa 

   Keskimäki, Elina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, miten asiakkaat mieltävät YIT Rakennus Oy:n yksikön Asuintalot Itä-Uusimaa:n asuntotuotannon julkisivuratkaisujen ulkonäön ja mitkä seikat rakennuksen julkisivussa vaikuttavat ...
  • Omien työntekijöiden urakkatyö ja hinnoittelun yhtenäistäminen 

   Pakarinen, Henna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.04.2007)
   Tämä työ tehtiin NCC Rakennus Oy:n Lohjan toimipisteelle. Työssä selvitettiin, mitä omien työntekijöiden urakkatyö pitää sisällään. Apuna käytettiin alan kirjallisuutta ja alan ammattilaisten mielipiteiden kyselyä. ...
  • Raideliikennetärinä 

   Kaaresoja, Kaisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.04.2007)
   Ratahallintokeskuksella (RHK) on ympäristöstrategia, joka toimii vuosittain päivitettävän ympäristöohjelman lähtökohtana. Ympäristöstrategia koostuu osastrategioista, joita ovat muun muassa melun ja tärinän osastrategiat. ...
  • Julkisivumuurausurakan työturvallisuusmuistio 

   Nyqvist, Sam (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Rakennusteollisuudessa on kunnianhimoisesti työturvallisuustoiminnan lähtökohdaksi asetettu nolla tapaturmaa. Nollatapaturmatavoite osoittaa yrityksille suunnan, mihin halutaan kulkea: jokainen tapaturma tai terveyttä ...
  • Lämpökuvaus laadunvarmistustyökaluna talonrakentamisessa 

   Kuusisto, Kai Antero (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Tutkimuksen tavoitteena oli luoda NCC Rakennus Oy:lle uusi lämpökuvaus-toimintamalli, joka mahdollistaa rakentamisen ja rakennusten työvaiheiden laadunvarmistamisen entistä tehokkaammin. Tutkimuksessa käsiteltiin ...
  • Rakennustekniikan lämpökuvauspalvelujen kehittäminen 

   Järvenpää, Tapani (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian Rakennustekniikan koulutusohjelmalle. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista, jonka opiskelijat ovat valmistuessaan ...
  • Maanalaisen betonirakentamisen erityispiirteet 

   Ryyppö, Tommi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin maanalaisen betonirakentamisen erityispiirteitä. Eli asioita jotka poikkeavat maan päällisestä betonirakentamisesta ja vaikuttavat ratkaisevasti tuotannon onnistumiseen. Nämä asiat ovat ...
  • Saneerauskohteen näyteikkunoiden uusimisen tehtäväsuunnitelma 

   Siekkinen, Johannes (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle. Työssä oli tavoitteena luoda jälkikäteen tehtäväsuunnitelmamalli Siltasaarenkatu 12:n tehdystä näyteikkunarakenteiden uusimisesta, sekä tuottaa siitä jälkilaskentatietoa. ...
  • Työvaiheen kustannustietojen analysointi ja hyödyntäminen 

   Pajunen, Kristiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Rakennushankkeen päämääränä on toteuttaa hanke sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Koko hankkeen kustannus- ja aikatavoite eivät riitä ohjaamaan tuotantoa, vaan projektien hallinnan helpottamiseksi kokonaisuus on ...
  • Siltahankkeen puumateriaalien työmaalogistiikka 

   Oksanen, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin Skanska Infra Oy:n siltayksikölle. Yrityksen ongelmana on ollut puumateriaalien liiallinen siirtely työmaa-alueen sisällä. Työn tavoitteena oli selvittää taloudellisin tapa tilata puumateriaalia ...
  • Sisäilma- ja kosteusteknisten asantuntijapalvelujen käyttö rakennuttamisprosessissa 

   Vantola, Aki (20.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin HKR-Rakennuttajan Taloteknisen toimiston Kiinteistöjen elinkaaripalvelut- yksikölle. Työ on osa HKR-Rakennuttajan laatujärjestelmän uudistusta ja selkeytystä. Tavoitteena oli selvittää millaisiin ...
  • Kuljetus- ja maarakennusyrityksen ympäristöohjelma 

   Gustafsson, Toni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.04.2007)
   Ympäristöohjelma on osa ympäristöjärjestelmää. Ympäristöohjelma sisältää käytännön toimenpiteet, joilla varmistetaan ympäristötavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi ympäristöohjelmaan määritetään myös ...
  • Valmistalot ja niiden markkinatilanne Suomessa 

   Kaarlela, Tuomas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.02.2008)
   Tällä hetkellä pientaloteollisuudessa on menossa erittäin vahva taloudellinen ja tuotannollinen tilanne. Ihmiset rakentavat tai rakennuttavat omakotitaloja joka vuosi enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusien omakotitalojen ...
  • Paine-eron vaikutus ilmavuotokohdan ympäristön pintalämpötilaan 

   Immonen, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.04.2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin EVTEK-ammattikorkeakoulun fysiikan laitokselle. EVTEK-ammattikorkeakoulu on kansainvälinen tekniikan, liiketalouden ja kulttuurin alat yhdistävä ammattikorkeakoulu. EVTEK-ammattikorkeakoulun ...
  • Pientalon vesikattorakenteiden vertailu 

   Valimaa, Jarkko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.04.2008)
   Pientalorakentajalle tärkeitä asioita omaa taloa suunniteltaessa ja rakentaessa ovat mm. talon koko ja muoto, montako kerrosta talossa on, huoneratkaisut sekä julkisivut. Talon katto, sen rakenteet, katemateriaali ja ...
  • Työmaan hankinta-asiakirjojen kehittäminen projektinjohtourakassa 

   Vuorela, Antti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2008)
   Projektinjohtorakentaminen on yleistynyt Suomessa 2000-luvulla merkittävästi. SRV:n toimitilaliiketoiminnan rakennushankkeista valtaosa toteutetaan projektinjohtourakoinnilla. Projektinjohtourakoinnille on ominaista vahva ...