Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Rakennustekniikan koulutusohjelmaInsinööri AMK. - Ympäristörakentaminen. - Valvoja: Kalle Rajantie. - Ohjaaja: Jyrki Iivonen."

    • Maarakennusyrityksen laadunhallintajärjestelmän kehittäminen 

      Kontusalmi, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2008)
      Tämän insinöörityön tutkimuksen aiheena oli laatujärjestelmän laatimiseen perehtyminen ja sen pohjalta kohdeyrityksen laatujärjestelmän kehittäminen. Työssä tutkittiin rakennusalan laadunhallintaa sekä yleisesti laatujärjestelmän ...