Rakennustekniikka

 

Uusimmat viitteet

 • Työmaan hankinta-asiakirjojen kehittäminen projektinjohtourakassa 

  Vuorela, Antti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2008)
  Projektinjohtorakentaminen on yleistynyt Suomessa 2000-luvulla merkittävästi. SRV:n toimitilaliiketoiminnan rakennushankkeista valtaosa toteutetaan projektinjohtourakoinnilla. Projektinjohtourakoinnille on ominaista vahva ...
 • Ulkotilojen laatoitusten kestävyys 

  Väisänen, Tuomas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
  Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:llä on ollut vuosien mittaan useita korjausrakentamisprojekteja, joissa on pohdittu laatoituksen käyttöä ulkona sijaitsevien rakenteiden pinnoitteena. Kasvavan kiinnostuksen myötä ulkotilojen ...
 • Työmaakohtaisen työturvallisuusriskien hallintatyökalun kehittäminen 

  Suonto, Taru (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
  Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin ammattikorkeakoulun rakennusosastolla Peab Seicon Oy:n toimeksiannosta opinnäytteenä rakennusinsinöörin tutkintoa varten. Työn tavoitteena oli kehittää Peab Seiconille käytännöllinen ...
 • Pientalon vesikattorakenteiden vertailu 

  Valimaa, Jarkko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.04.2008)
  Pientalorakentajalle tärkeitä asioita omaa taloa suunniteltaessa ja rakentaessa ovat mm. talon koko ja muoto, montako kerrosta talossa on, huoneratkaisut sekä julkisivut. Talon katto, sen rakenteet, katemateriaali ja ...
 • Planering av tidtabell, kostnader och arbetsplats för småhus 

  Sundström, Mikael (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
  Det här examensarbete gjordes åt Seasong Travels Oy. I arbetet gjordes en kostnadsplan, tidtabell och dispositionsplan för en stugby på Norrkullalandet. Arbetet börjades med att bekanta sej med byggbranschens facklitteratur ...
 • Ullakkorakentaminen 

  Multamäki, Ville (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
  Tämän insinöörityön tavoitteena on toimia käsikirjana ja innoittajana ullakkorakentamishankkeen eri osapuolille. Työhön pyrittiin kokoamaan keskeinen lähtötieto ullakkorakentamiseen ryhtymistä harkitseville taloyhtiöille, ...
 • Turvallisuuskoulutussuunnitelma tapaturmatietojen ja tarvekyselyjen näkökulmasta 

  Luukkonen, Ossi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.09.2008)
  Rakennusalan jatkuva kehittyminen ja tiukentuvat turvallisuusmääräykset asettavat rakennusyrityksille uusia haasteita kehittää tehokasta ja turvallista rakennuskulttuuria. Rakennusyritysten tulee olla kehityksessä mukana ...
 • Hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon 

  Lautiainen, Mervi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.05.2008)
  Suomessa on noin 55 000 yli kolmikerroksista kerrostaloa, joista noin puolet on hissittömiä. Hissien rakentaminen vanhoihin taloihin on ollut viime vuosiin saakka melko vähäistä, mutta tulevaisuudessa hissien rakentaminen ...
 • Maarakennusyrityksen laadunhallintajärjestelmän kehittäminen 

  Kontusalmi, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2008)
  Tämän insinöörityön tutkimuksen aiheena oli laatujärjestelmän laatimiseen perehtyminen ja sen pohjalta kohdeyrityksen laatujärjestelmän kehittäminen. Työssä tutkittiin rakennusalan laadunhallintaa sekä yleisesti laatujärjestelmän ...
 • Skanskan tuotantomallin käyttö tuotannossa 

  Karling, Aini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
  Tämä insinöörityö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:n asuntorakentamisen Etelä-Suomen yksikölle. Skanska Talonrakennus rakentaa 08/2007-12/2008 Kirkkonummelle kolmen kerrostalon kohdetta nimeltä As. Oy Kirkkonummen ...
 • Valmistalot ja niiden markkinatilanne Suomessa 

  Kaarlela, Tuomas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.02.2008)
  Tällä hetkellä pientaloteollisuudessa on menossa erittäin vahva taloudellinen ja tuotannollinen tilanne. Ihmiset rakentavat tai rakennuttavat omakotitaloja joka vuosi enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusien omakotitalojen ...
 • Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset asuntorakentamisessa 

  Helenius, Tom (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2008)
  Tämä insinöörityö tehtiin NCC Rakennus Oy:n Asuntorakentamisen yksikölle. Työn tavoitteena oli luoda lomakepohjamalli, jonka avulla voidaan rakennushankkeen käyttö- ja yhteiskustannusten suunniteltavien litteroiden ...
 • Rakentamisprojektin arviointi due diligence -menettelyillä 

  Hintsanen, Satu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli kehittää ja tuotteistaa rakentamisprojektin arviointi eli Construction process assessment -selvitys. Selvityksessä tunnistetaan rakennushankkeen ja sen tuloksena valmistuvan rakennuksen ...
 • Paine-eron vaikutus ilmavuotokohdan ympäristön pintalämpötilaan 

  Immonen, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.04.2008)
  Tämä insinöörityö tehtiin EVTEK-ammattikorkeakoulun fysiikan laitokselle. EVTEK-ammattikorkeakoulu on kansainvälinen tekniikan, liiketalouden ja kulttuurin alat yhdistävä ammattikorkeakoulu. EVTEK-ammattikorkeakoulun ...
 • Vanhan rakennuksen tietomallinnus linjasaneerauksessa 

  Haapasalo, Tuula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2008)
  Insinöörityö on laadittu Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:lle linjasaneerauksiin kohdis-tuvaan IKE-PAP Palvelumallit asukaslähtöiseen perusparantamiseen kehityshankkeeseen. Tämän työn avulla verrataan nykyisen 2D AutoCADilla ...
 • Viimeistelyohjelma Business Park -kohteissa 

  Eerola, Aleksi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
  Tämä insinöörityö tehtiin NCC Rakennus Oy:lle. Työssä selvitettiin Business Park -kohteiden viimeistelyyn liittyviä ongelmia haastatteluin ja tutustumalla viimeistelyohjelmiin sekä aiempiin tutkimuksiin. Tässä insinöörityössä ...
 • Pora- ja puristuspaalujen kuormansiirtorakenteet 

  Lehmusvirta, Olli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2006)
  Tämä insinöörityö tehtiin Lemcon Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää pora- ja puristuspaalujen yhteydessä käytettävien kuormansiirtorakenteiden toimivuutta ja ympäristövaikutuksia. Selvitystä tehtiin vertailemalla ...
 • SMP-paalu 

  Kärnä, Katariina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2006)
  Tämä insinöörityö on suomenkielinen työ Skanska Mini Pilestä ja laadittiin Skanska Tekra Oy:n toimeksiannosta. Skanska Tekra Oy oli tuomassa Suomeen uutta paalutusmenetelmää, eikä tämän pohjaksi ollut olemassa yhtenäistä ...
 • Ulkomaalaistyövoiman hyvä hallinta rakennusliikkeessä 

  Järvirova, Pauli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2006)
  Tämä insinöörityö tehtiin SRV Viitoset Oy:lle. Euroopan Unionin laajentuminen 1.5.2004 uusiin jäsenmaihin on aiheuttanut muutoksia ulkomailta tulevien työntekijöiden käytännöissä rakennustyömailla. Siirtymäaikalaki, lähetetyt ...
 • Esteettömyys tilapäisissä liikennejärjestelyissä 

  Juutilainen, Anni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.04.2006)
  Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin kaupungin Helsinki kaikille -projektille. Työn tavoitteena oli selvittää esteettömyyden nykytilanne tilapäisissä liikennejärjestelyissä. Nykytilannetta käsiteltiin sekä teorian että ...

Näytä lisää