Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "kvantitatiivinen tutkimus"

  • Henkilöstön käsityksiä lähijohtamisesta kuvantamisyksiköissä : toteutuuko oikeudenmukainen johtaminen? 

   Holm, Nina; Pursiainen, Hannele; Virkkala, Kirsi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.14.2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää kuvantamisyksiköiden henkilöstöjen käsityksiä lähijohtamisesta. Tarkastelimme, toteutuuko oikeudenmukainen johtaminen tutkimuskohteina olevissa kahden kunnan erikois- ja ...
  • Palveluiden laatu kuvantamisyksikössä 

   Paakkinen, Anette (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.11.2006)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää asiakkaiden mielipide palveluiden laadusta kuvantamisyksikössä, johon kuuluu yksi erikoissairaanhoidon ja kolme perusterveydenhuollon toimipistettä. Tutkimus on osa laajempaa Työn ...
  • Pinta-annokset 5-10-vuotiaiden lasten thorax-tutkimuksissa 

   Karvonen, Eva-Stiina; Kunnari, Satu; Savolainen, Katri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Opinnäytetyömme aiheena oli mitata pinta-annoksia 5-10-vuotiaiden lasten thorax-tutkimuksissa Lasten ja nuorten sairaalassa. Käytimme säteilyaltistuksen määrittämisessä annossuureina pinta-annosta (ESD) sekä annoksen ja ...