Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma, sosiaali- ja terveysala"

  • 7-10 -vuotias lapsi ortopantomografia- ja lateraalikallotutkimuksissa 

   Arvo, Nina; Klami, Merja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli laatia kirjallinen potilasohje 7-10 -vuotiaille lapsille, jotka tulevat röntgeniin ortopantomografia- ja lateriaalikallotutkimuksiin. Teimme opinnäytetyömme yhteistyössä Haminan sairaalan ...
  • Kahdessa kuvantamisyksikössä tapahtuneet muutokset liikelaitokseen liittymisen yhteydessä vuosina 2005-2007 

   Dolk, Julia; Sonninen, Inna; Tissari, Meri; Turunen, Anu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kahdessa kuvantamisyksikössä liikelaitokseen liittymisen yhteydessä työn organisoinnissa, työnjaossa ja toimintakulttuurissa tapahtuneita muutoksia. Lisäksi tavoitteena oli kuvata ...
  • Leikki-ikäisen lapsen valmistaminen keuhkotutkimukseen röntgenissä 

   Lattunen, Merja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2007)
   Opinnäytetyöni aihe on röntgenosastolle tarkoitettu satukirjan muodossa esitetty opas lapsille keuhkokuvauksesta röntgenissä. Aihe opinnäytetyölleni on syntynyt työelämän tarpeista. Kyseisellä röntgenosastolla ei ole ...