Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Kahdessa kuvantamisyksikössä tapahtuneet muutokset liikelaitokseen liittymisen yhteydessä vuosina 2005-2007 

   Dolk, Julia; Sonninen, Inna; Tissari, Meri; Turunen, Anu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kahdessa kuvantamisyksikössä liikelaitokseen liittymisen yhteydessä työn organisoinnissa, työnjaossa ja toimintakulttuurissa tapahtuneita muutoksia. Lisäksi tavoitteena oli kuvata ...
  • Leikki-ikäisen lapsen valmistaminen keuhkotutkimukseen röntgenissä 

   Lattunen, Merja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2007)
   Opinnäytetyöni aihe on röntgenosastolle tarkoitettu satukirjan muodossa esitetty opas lapsille keuhkokuvauksesta röntgenissä. Aihe opinnäytetyölleni on syntynyt työelämän tarpeista. Kyseisellä röntgenosastolla ei ole ...
  • Maahanmuuttaja tutkimushuoneessa : röntgenhoitajien kokemuksia tutkimushuonetyöskentelystä maahanmuuttaja-asiakkaiden/potilaiden kanssa 

   Kilpinen, Pekka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.04.2008)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää röntgenhoitajien kokemusten kautta ne normaalin työprosessin vaiheet, joissa röntgenhoitajien mukaan maahanmuuttaja-asiakkaiden/potilaiden erityisyys tuli ilmi sekä tavat, joilla ...
  • Palveluiden laatu kuvantamisyksikössä 

   Paakkinen, Anette (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.11.2006)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää asiakkaiden mielipide palveluiden laadusta kuvantamisyksikössä, johon kuuluu yksi erikoissairaanhoidon ja kolme perusterveydenhuollon toimipistettä. Tutkimus on osa laajempaa Työn ...
  • Pinta-annokset 5-10-vuotiaiden lasten thorax-tutkimuksissa 

   Karvonen, Eva-Stiina; Kunnari, Satu; Savolainen, Katri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Opinnäytetyömme aiheena oli mitata pinta-annoksia 5-10-vuotiaiden lasten thorax-tutkimuksissa Lasten ja nuorten sairaalassa. Käytimme säteilyaltistuksen määrittämisessä annossuureina pinta-annosta (ESD) sekä annoksen ja ...
  • Röntgenhoitajien kokemuksia työaika-autonomiasta 

   Koivula, Liina; Talvitie, Katriina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla röntgenhoitajien kokemuksia työaika-autonomiasta. Pyrkimyksenä oli tuottaa tietoa, jota työelämä voi hyödyntää työaika-autonomian kehittämisessä. Tutkimus oli laadullinen ja aineisto ...
  • Röntgenhoitajien oppimisympäristö työelämässä : Jorvin ja Peijaksen röntgenyksiköiden esittelysivut 

   Eklund, Tom; Kari, Jani (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Projektimme tarkoituksena oli tuottaa esittelysivut Jorvin ja Peijaksen röntgenyksiköistä ja niiden alaisuuteen kuuluvista perusterveydenhuollon yksiköistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuja varten. ...
  • Traumakuvantamisen asetteluopas : oppimateriaali opiskelijoille 

   ; Immonen, Heli; Laitinen, Tommi; Salenius, Anniina; Zakik, Busaina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.11.2007)
   Opinnäytetyömme on oppimateriaali, joka käsittelee ensivaiheen traumakuvantamisen asettelua. Tuotos on A4-kokoinen, 22-sivuinen opas, joka on myös tulostettavissa Metropolian Moodle-työtilasta. Opas sisältää esipuheen, ...
  • Yhden kuvantamisyksikön henkilöstön työtyytyväisyys ja työssä vaikuttamisen mahdollisuudet 

   Mustonen, Jaana (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.12.2006)
   Työtyytyväisyys syntyy siitä, että työntekijä kokee työnsä vastaavan niitä vaatimuksia, joita hän on asettanut sen suhteen, eli se on onnistuneen toiminnan tulos (Pöyhönen 1987: 127-128). Työntekijöiden tyytyväisyys työhön ...