Laboratorioala

 

Uusimmat viitteet

 • DNA:n eristysmenetelmien vertailu elintarvikenäytteille erilaisilla näytematriiseilla 

  Palva, Aino (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.11.2007)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Tullilaboratorion Biokemian jaoston GMO-työryhmälle, joka valvoo elintarvikenäytteissä esiintyviä geneettisiä muunnoksia. Työn tarkoituksena oli ver-tailla DNA:n eristysmenetelmiä erilaisilla ...
 • Pseudomonas aeruginosa -bakteerin osoittaminen kosmetiikasta 

  Kanerva, Noora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.11.2007)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli validoida kosmetiikan laadunvalvonnassa käytetyn mikrobin, Pseudomonas aeruginosan, osoitusmenetelmä. Menetelmä validoitiin Tullilaboratori-on mikrobiologian jaostolle, joka tutkii ...
 • Klooriheksidiinipitoisuus vesirokkovoiteessa - HPLC-menetelmän kehitys ja validointi 

  Hiltunen, Marjut (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2007)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin HPLC-menetelmä klooriheksidiinipitoisuuden määrittämiseksi Professorin vesirokkovoiteesta. Menetelmä kehitettiin Yliopiston Apteekin analyyt-tiselle laboratoriolle. Klooriheksidiini on ...
 • Mykobakteerien lajinmääritykseen käytettävän kitin validointi 

  Mutikainen, Sini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007--11--28)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Helsingin yksikön eläintautibakteriologian ryhmälle. Työn tarkoituksena oli löytää ja ottaa käyttöön tämänhetkisen AccuProbe-menetelmän lisäksi monipuolisempi ...
 • Betuliinijohdannaiset 

  Metsälä, Erkki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.12.2007)
  Opinnäytetyön aiheena oli betuliinijohdannaiset. Tavoitteena oli tehdä synteesisarja, jossa betuliiniin ja betulonihappoon liitettiin esteröintireaktiolla erilaisia happoja, terpeenialkoholeja ja fenoleja. Lisäksi tavoitteena ...
 • Kiertoasetonin puhdistus aldehydeistä fenolin tuotantoprosessissa 

  Etelä, Matti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.11.2007)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Borealis Polymers Oy:n Porvoon tuotantolaitokselle. Työn ta-voitteena oli kehittää Borealiksen fenolin tuotantoprosessiin kiertoasetonin aldehydien poisto ratkaisu siltä varalta, että uuden ...
 • Plasmamembraanien puhdistus kuusen (Picea abies)solukkoviljellyistä soluista kaksifaasisysteemiä käyttäen 

  Salonvaara, Sadette (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.12.2006)
 • Leptiinin ja leptiinireseptorin immunohistokemiallinen kuvantaminen rotan aivoista 

  Hämäläinen, Sini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.11.2006)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin menetelmät leptiinin ja leptiinireseptorin immunohistokemialliseksi kuvantamiseksi rotan aivoista. Menetelmät kehitettiin Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan Farmakologian ja ...