Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa

  • Palavien nesteiden varastosäiliön lupa- ja tarkastusasiat 

   Harju, Matti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä Neste Jacobs Oy:lle suuntaa antava ohje palavien nesteiden varastosäiliöiden lupa- ja tarkastusasioista. Ensimmäiseksi selvitimme Neste Jacobsin kanssa sopivan varastosäiliön, jota ...
  • Jätevesipumpun jalustan värähtelytutkimus 

   Valkonen, Heikki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.04.2008)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin jätevesipumpun runkokokojen 66 ja 70 jalustaa. Grundfos Environment Finlandilla on kolme erilaista pumpunkiinnitystapaa. Tässä työssä perehdyttiin 3-version jalustaan. Moottori on kiinni ...
  • Lämmönläpäisykertoimen määritys ovirakenteille 

   Hämäläinen, Risto A. (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2008)
   Lohjalainen palo-oviin ja muihin mm. julkishallinnon rakennusten rakentajien ja telakkateollisuuden käyttämiin ulko- ja välioviratkaisuihin erikoistunut valmistusyritys Saajos Oy oli kokenut tarpeen saada käyttöönsä ...
  • Sisäperämoottoriveneen varaohjausjärjestelmän tuotekehitys 

   Tampik, Patrick (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin mielenkiinnosta veneilyturvallisuuden kehittämistä kohtaan sekä kokeiluksi, onko helppokäyttöisen sekä yksinkertaisen varaohjausjärjestelmän toteutus mahdollista työn pohjana käytettyä venettä ...
  • Martinlaakson kaasuturbiinin jäähdytysjärjestelmän parantaminen 

   Hassinen, Anne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.05.2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Vantaan Energia Oy:lle, joka tuottaa ja myy sähköä ja kaukolämpöä. Työn tarkoituksena on tutkia mahdollisuuksia parantaa Martinlaakson voimalaitoksen kaasuturbiinin jäähdytyskapasiteettia. Työn ...
  • Arinan hydraulisen käytön tuotekehitys ja kunnonvalvolvonta 

   Hannikainen, Tuomo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Tämän insinöörityön aiheen tarjosi Wärtsilä Biopower Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli BioGrate-arinan hydrauliikan tuotekehitys ja käyttölaitteiston kunnonvalvonnan tehostaminen. Arinan käyttölaitteiston toiminnasta ei saatu ...
  • Kaukolämmön pääsäädöt 

   Nikkilä, Aleksi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Työssä keskitytään tarkastelemaan kaukolämmön pääsäätöjä, jotka ovat lämpötilan, paineen ja keskipaineen säädöt. Lisäksi työssä on pintapuolisesti käsitelty myös kaukolämpöön liittyviä perusasioita, toimintaperiaatteita, ...
  • Pienihalkaisijaisten putkien orbitaali-TIG-hitsaus Aker Yardsilla 

   Karppinen, Marko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.05.2008)
   Tämän insinöörityön tavoitteena on herätellä henkiin orbitaali-TIG-hitsauksen käyttömahdollisuuksia Aker Yardsin telakoilla. Työ on jaettu kolmeen eri osaan. Ensimmäisessä osassa kerrotaan teoriatietoa lähtien aivan ...
  • Pneumaattisen tarttujan voima-analyysi 

   Savolainen, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
   Insinöörityössä määritettiin pneumaattisen tarttujan mekaanisiin osiin vaikuttavia voimia. Voimien määrittäminen tehtiin SimDesigner- ohjelmalla. Ensin mallinnettiin tarttujan osat ja tehtiin kokoonpano Catialla. Kokoonpano ...
  • IAC-R-järjestelmän käyttöönotto 

   Eschner, Erich (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.05.2008)
   Tämä työ tehtiin Bosch Rexroth Oy:n Vantaan yksikölle. Työssä selvitettiin servo-järjestelmien historiaa ja kehitystä sekä nykyaikaisen servojärjestelmän käyttöönottoa kenttäväylän avulla. Työssä tutustuttiin IAC-R ...
  • Kipsilevyn kuivaamisessa tarvittavan puhallutettavan ilmamäärän ja ohjauksen optimointi 

   Boman, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
   Tämä insinöörityö on tehty Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n Kirkkonummen tehtaan kipsilevyjen kuivauksessa käytettävästä kuivurista. Kuivurissa on monta erilaista tekijää, jotka vaikuttavat kuivumiseen. Työssä keskitytään ...
  • Neste Oilin energialaitoksen paineilma- ja syöttövesituotannon energiataloudellinen tarkastelu 

   Halonen, Ville (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2008)
   Insinöörityön tavoitteena oli tehdä teknillis-taloudellinen selvitystyö Neste Oilin Porvoon jalostamon energialaitoksen paineilma- ja syöttövesituotannosta. Tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia säästää näihin toimintoihin ...
  • Täysmoduuli- ja semimoduulihyttien vertailu laivassa NB 1361 

   Immonen, Jukka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.04.2008)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli vertailla täysja semimoduulihyttien tarkoituksenmukaista käyttöä laivassa NB 1361. Moduulihyttejä on käytetty Helsingin telakalla jo pitkään, mutta enenevässä määrin halutaan siirtyä ...
  • Tuotantolinjojen kriittisten varaosien kartoitus ja varastointi 

   Nurminen, Seppo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 03.04.2008)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on selvittää CROWN Pakkaus Oy:n tuotantolinjojen kriittiset varaosat mahdollisten seisokkien lyhentämiseksi ja varaston ylläpitämiseksi niiden osalta. Työssä lähdettiin liikkeelle tutkimalla ...
  • Lämpölaajenemislaitteiston modernisointi 

   Heikkinen, Tommi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.03.2007)
   Insinöörityön lähtökohtana oli suunnitella ja kehittää fysiikan laboratoriotyökurssilla käytettävää mittalaitetta, jolla tutkitaan lämpölaajenemisilmiötä. Vanhassa laitteessa on kolme eri materiaalista valmistettua ...
  • Sorvin voimanmittausjärjestelmän käyttöönotto 

   Koli, Esa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008)
   Tämä työ tehtiin Helsingin ammattikorkeakoulun Konepajatekniikan laboratoriolle. Työn tavoitteena oli saada laboratoriossa olevaan sorviin kiinnitettävä voimanmittausjärjestelmä käyttökuntoon. Aluksi perehdyttiin sorvin ...
  • Hiilidioksidipäästöjen talteenotto-, varastointi- ja hyötykäyttömenetelmät 

   Pajanen, Jaakko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007)
   Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoja, niiden talteenottoa, varastointia sekä erilaisia hyötykäyttömenetelmiä. Hiilidioksidin talteenottomenetelmät voimalaitoksista ...
  • Hitsausohjeet (WPS) hydraulisylintereille 

   Hajizadeh, Danesh (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.11.2007)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin hitsausohjeiden (WPS) laatimista ja niiden hyväksymistä metallisille materiaaleille. Tutkimuksen tarkoituksena oli hitsausosaamisen kehittäminen ja alustavan hitsausohjeen (pWPS) laatiminen ...
  • Modulaarisen paisunta-astian kehittäminen compact -sarjan teollisuusvaihteeseen 

   Linnakoski, Antti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin SEW Industrial Gears Oy:lle, joka valmistaa hammasvaihteita teollisuuden eri sovellutuksiin. Työn tavoitteena oli kehittää modulaarinen paisuntaastiasarja compact -sarjan teollisuusvaihteeseen. ...
  • Induktiokoneiden roottorivalmistuksen tuotantolayoutin ja materiaalikäsittelyn suunnittelu kapasiteetin kasvattamiseksi 

   Virtanen, Pekka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
   Tämä insinöörityö on tehty ABB OY:n Pitäjänmäen tehtaalle ja käsittelee HX-roottorivalmistuksen uuden layoutin suunnittelua. Työssä tarkastellaan läpimenoajan lyhentämistä ja kapasiteetin nostoa sekä varastointia ja ...