Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Punkeri, Pekka"

    • Osa 2: Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä : posteri 

      Punkeri, Pekka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.12.2007)
      Tämän työn tarkoituksena oli esimerkkitapauksen avulla arvioida Jokilaaksojen Työterveys Oy:n kehittämän ja toteuttaman työterveyshuollon sekä tyky-toiminnan vaikutuksia pk-yritykseen. Erityisenä tarkastelun kohteena ...